Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Politechnikę Białostocką z siedzibą w Białymstoku, ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok (dalej Uczelnia). W celu skontaktowania się z Uczelnią, osoba, której dane osobowe są przetwarzane może napisać e-mail do Inspektora Ochrony Danych, na adres: iod@pb.edu.pl

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udziału w Białostockim Konkursie Tworzenia Gier Komputerowych BialJam 2019, organizowanej przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Politechniki Białostockiej Cave 3D oraz Samorząd Studentów PB.

 3. Pani/Pana danych osobowych nie udostępniamy żadnym podmiotom.

 4. Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski.

 5. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 2. lub do wycofania przez Panią/Pana zgody.

 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji celu określonego w punkcie 2.

 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, otrzymywania ich kopii oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:

 1. sprostowania danych,

 2. cofnięcia udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofniecie zgody nie będzie wpływać na zgodność
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani / Pana zgody przed jej wycofaniem,

 3. usunięcia danych,

 4. ograniczenia przetwarzania danych,

 5. wniesienia sprzeciwu,

 6. przenoszenia danych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

 2. Informujemy, że Administrator nie przetwarza podanych danych osobowych w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.