Prelekcje

Bialjam dobiegł końca, więc możemy już opublikować prelekcje, które odbyły się pierwszego dnia wydarzenia. BialJam 2015 mógł się odbyć tylko dzięki naszym sponsorom firmom: Coding Fingers, QBurst, Buła i Spóła, ExpBar, Politechnika Białostocka, Wydział Informatyki oraz dzięki wsparciu Prezydenta miasta Białegostoku.

Prelekcja 1: Wstęp + Evermotion: http://youtu.be/j2Xr3UzziFU
Prelekcja 2: Daniel Sadowski (Nitreal Games): http://youtu.be/_cwWW8Gi9r4
Prelekcja 3: Tom Grochowiak (MoaCube): http://youtu.be/GJEkBmUHbMo
Prelekcja 4: Maciej Miąsik (PixelCrow): http://youtu.be/ZgrvhslkUaw

Dziękujemy wszystkim sponsorom i uczestnikom!

Może Ci się również spodoba