Rejestracja zespołu

  Imię i nazwisko uczestnika #1 (wymagane):

  Imię i nazwisko uczestnika #2 :

  Imię i nazwisko uczestnika #3 :

  Imię i nazwisko uczestnika #4 :

  Imię i nazwisko uczestnika #5 :

  Adres e-mail do osoby kontaktowej (wymagany):

  Numer telefonu do osoby kontaktowej (wymagany):

  Status drużyny (wymagany):

  Nazwa zespołu (wymagana):

  Propozycje tematu oddzielone średnikiem (maks. 5):

  Czy wszyscy członkowie drużyny mają ukończone 18 lat? Jeżeli nie - wydrukuj, uzupełnij i przynieś załacznik nr 1 oraz załacznik nr 2 podpisane przez prawnego opiekuna/rodzica (wymagane):

  Dodatkowe uwagi:

  Przeczytaliśmy regulamin przed dokonaniem zgłoszenia.

  Akceptujemy regulamin.

  Zgłaszane drużyny mogą być maksymalnie pięcioosobowe. Jeżeli zostanie osiągnięty limit zgłoszeń nie gwarantujemy możliwości rejestracji na miejscu.