wege - bez mięsa i ryb; vegan - bez mięsa, ryb i produktów pochodzenia zwierzęcego
Jeżeli nie - wydrukuj, uzupełnij i przynieś załacznik nr 1 oraz załacznik nr 2 podpisane przez prawnego opiekuna/rodzica